ЕСЕМЕЙ Електроникс ЕООД
Описание на дейността
Дружеството ’’ЕСЕМЕЙ Електроникс ЕООД’’ е регистрирано в България през 2004 година.
Основната дейност е търговия с електронни изделия.
Също така фирмата се занимава с производство на електронни изделия и изделия на фината
механика.

Контрагенти и партньори
В момента фирмата работи с контрагенти от България и чужбина. Една част от тях са:
- Дейзи технолоджи ЕООД
- Електроника АД
- ЗИТ Интернешънал ООД
- Дигитален свят ООД
и много други

Изделия и услуги
За свои клиенти фирмата произвежда различни фискални устройства за българския и
чуждестранен пазар. Електромери за измерване на активна енергия и други
Провежда изпитания в лаборатория на произведените изделия за съответствие със
законодателството

Цели
Придобиване на  по-висок пазарен дял на местните пазари и разширяване на присъствието на
компанията на международните пазари чрез разнообразна продуктова гама.