ЕСЕМЕЙ Електроникс ЕООД е регистрирана в България през 2004 с първоначална дейност търговия с
електронни изделия, като от 2010 година разширява дейността си и започва производство на различни
изделия на електрониката.
Към  момента има изградена производствена база, където се асемблират различни електронни изделия на
многобройни клиенти от цял свят.
Фирмата е специализирана в сериино производство на много и разнообразни изделия. Дейността включва
различни етапи от производството - механична обработка, монтаж на електронни елементи, елктрически и
компютърни тестове, асемблиране и краен тест.
Във фирмата се внедрява система за управление на качеството ISO 9001:2008; ISO17025.
Под контрола на специалистите по  контрола на качеството готовата продукция сеизготвя съгласно
технологичните изисквания на клиента.
Производствените мощности на фирмата позвояват кратък цикъл между поучаване на суровини и издължаване
на готова продукция.  Капацитета на линията за асемблиране е до 5000 изделия в работна смяна, като
съществува възможност за въвеждане на сменен режим на работа. Към момента се изгражда още една поточна
линия за асемблиране.
Участъка  за конвенционално запояване има възможност за до 96000 спойки в работен ден.
Към фирмата също така има обособен инженерно-конструкторски отдел, който оказва методични и технически
указания при производството.
Технолозите на фирмата изготвят най-оптималната методика за бързо и качествено производство и при нужда
съвместно с отдела по контрол на качеството извършват коригиращи действия в процедурите с цел
подобряване качеството на работа.
ЕСЕМЕЙ Електроникс ЕООД