ЕСЕМЕЙ Електроникс ООД е регистрирана в България през 2004. Първоначалната дейност на фирмата е търговия с електронни изделия, като от 2010 година разширява дейността си и започва производство на различни изделия на електрониката.

 Към момента има изградена производствена база в гр.Габрово, където се асемблират различни електронни изделия на многобройни клиенти от България. Фирмата е специализирана в серийно производство на много и разнообразни изделия. Дейността включва различни етапи от производството-механична обработка, монтаж на електронни елементи, електрически и компютърни тестове, асемблиране, краен тест  и опаковане. Есемей Електроникс ООД асемблира стотици хиляди електронни изделия годишно–монофазни и трифазни електромери, различни модели касови апарати, зарядни станции за електромобили, специализирани кабели в различни отрасли на промишлеността, силови електронни преобразуватели и други слаботокови електронни модули. Под наблюдението на специалистите по контрол на качеството готовата продукция се изготвя съгласно индивидуалните и технологични изисквания на всеки клиент.

 Производствените мощности на фирмата позволяват кратък цикъл между получаване на суровини от възложителя и издължаване на готовата продукция директно на крайния клиент. Голяма част от крайните клиенти на нашите възложители, са фирми от целия свят. Ние изпращаме готовата продукция директно към клиентите на нашите възложители. Това показва изграденото с годините доверие,  високото ниво на качество на произведените от нас изделия и безкомпромисното спазване на техните изисквания.

 Капацитетът на Есемей Електроникс ООД за асемблиране е до 5000 изделия в работна смяна, като съществува възможност за въвеждане на сменен режим на работа. Участъка за конвенционално запояване има възможност за до 96 000 спойки в работен ден.
Към фирмата също така има обособен инженерно-конструкторски отдел, който оказва методични и технически указания при производството. Инженер-конструкторите разработват различни видове тестери за всяко изделие, съобразени с изискванията на фирмите възложители. Технолозите на фирмата изготвят най-оптималната методика за бързо и качествено производство и при нужда съвместно с отдела по контрол на качеството извършват коригиращи действия в процедурите с цел подобряване качеството на работа.


Най–кратко и ясно казано за нас:
Есемей Електроникс ООД дава живот на електрониката!